Montáže, výroba a speciální zakázky

Zde se jedná například o speciální leptané grafiky do plošných materiálů, či konstrukčních celků. Daná grafika je vyleptána do určité hloubky a poté je zalita požadovanou barvou. Jedná se o různé vývěsní štíty, památeční tabule, pomníky aj. Někteří naši zákazníci využívají služby kompletace a montáže. Když už daný výrobek či polotovar je u nás rozbalen a označen a následně se má kompletovat s ostatními díly, je jednodušší montáž provést u nás, než výrobek opětovně zabalovat a rozbalovat a zbytečně převážet.

Ukázky realizací