UV LED Tisk

Při použití UV LED tiskárny pro potisk pevných materiálů tiskneme na dřevo, kovy, papír, plasty sklo aj. materiály. Disponujeme CMYK barvami + bílá. Na předmět který se má potisknout tiskárna nanese danou grafiku, kterou v zápětí vytvrdí UV lampou. Grafika je ihned po tisku použitelná. Podle typu materiálu individuálně nastavujeme stupeň vytvrzení, tak abychom zajistili případnou pružnost natištěné barvy aby se zabránilo její sloupávání. Tiskneme jak na drobné reklamní předměty, tak i na plošné materiály. Maximální formát předmětu je na šířku A3. Délka je variabilní. Limitovaní jsme pouze výškou daného předmětu. Ten nesmí přesáhnout 50mm.

Ukázky realizací